LA salsa 2

Pris: 2000kr

Förkunskaper: Du har dansat LA salsa i minst 1 termin samt behärskar grunderna. Denna nivå rekommenderas att dansas i 1-2 terminer.